Reiniging

Reiniging is het wegnemen van zichtbaar vuil. Dit is principieel iets anders dan desinfectie, waarvan het doel is micro-organismen te vernietigen. Reiniging gaat steeds vooraf aan de desinfectie en soms is desinfectie niet eens nodig.

Desinfectie

In de microbiologie wordt onderscheid gemaakt tussen de begrippen steriliseren en desinfecteren. Door middel van desinfectie wordt het aantal micro-organismen terugge­drongen tot acceptabele waarden. Wat “acceptabel” is, verschilt per situatie. Volledige ontsmetting is mogelijk door te steriliseren.

SafeWaterTablets

In de wereld komen natuurrampen voor, die waterleiding netwerken kunnen beschadigen en zodoende zorgen voor het ontbreken van veilig drinkwater. Overstromingen, aardbevingen, vulkanische uitbarstingen, maar ook oorlogen kunnen de drinkwatervoorziening ernstig verstoren. In die gevallen zijn er tijdelijke oplossingen.
Professionele reinigings- en desinfectiemiddelen

VEIP Disinfectants is een modern bedrijf dat altijd werkt volgens de laatst geldende regels, wetten en inzichten. Onze producten voldoen aan de eisen Europese Biocide Verordening (528/2012/EG) en zijn wettelijk geregistreerd bij onder andere het CTGB Wageningen. We zijn tevens een actief lid van de NVZ.

nvz-logo

Professioneel gebruik

Anders dan bij consumentenproducten zijn onze producten sterk geconcentreerd, dat kan oplopen van 50% tot 100%. Dit betekent bijvoorbeeld dat het middel altijd aan water moet worden toegevoegd en nooit andersom om spatten te voorkomen. Vanwege de hoge concentraties is het zorgvuldig lezen van de gebruiksaanwijzing en het volgen van de instructies noodzakelijk.

Veilige omgeving

Door een mobieler wordende samenleving die niet stopt bij onze landsgrenzen wordt een goede hygiëne- en desinfectie strategie steeds belangrijker. Dit is van wezenlijk belang voor de algemene volksgezondheid. Voor bedrijven is een goede strategie belangrijk voor de kwaliteit van het eindproduct, een betere concurrentiepositie en uiteindelijk economisch voordeel.

Productiefaciliteiten

VEIP Disinfectants heeft eigen productiefaciliteiten. We beschikken over volledig geconditioneerde productieruimten, tabletteer- en verpakkingsmachines. De uitdaging is nieuwe ontwikkelingen op het gebied van desinfectie aan het assortiment toe te voegen.