Veip Disinfectants | Vijverwater en aquaria

Vijverwater en aquaria

22/07/2016
|

Door ontsmetting van het aquarium- en vijverwater met Halamid-d worden parasieten zoals Witte Stip (ichthyophthirius), Gyrodactylus, Costia, Chilodonella alsmede schimmels (Saprolegnia), algvorming en watervervuiling door bacteriën tegengegaan.

Gebruiksaanwijzing

Bij een pH waarde van 8 of hoger: ½ Gram per 50 liter water (‘s ochtends) van tevoren opgelost in ruim water in het aquarium doen of aan het vijverwater toevoegen. Zorg dat het water ongeveer de temperatuur van de vijver of het aquarium heeft.

Filters buiten gebruik stellen en goed doorluchten.

Is er sprake van zacht zuur water (pH lager dan 7) dan dient de helft te worden gedoseerd. In geval van zeer zuur water (pH lager dan 4) wordt aangeraden de vissen tijdelijk te verwijderen uit het viswater tot de Halamid-d is uitgewerkt.

De zuurgraad kan worden gemeten met behulp van een pH-meter (te koop bij vijver- en aquarium specialisten en tuincentra).

De werkzaamheid van Halamid-d kan worden aangetoond door middel van testers (kalium-jodidepapier).

Besmetting

Als besmetting, zoals witte stip, is aangetoond dan dient de behandeling van het viswater met Halamid-d 3 tot 4 keer herhaald te worden met tussenpauzes van tenminste 3 dagen. Nooit de dosering verhogen.

Verhoging van de temperatuur van het aquariumwater tot 28° C. versnelt bij Witte Stip de ontwikkelingscyclus, waardoor het ontsmetten sneller tot resultaten leidt.

Conservering

Ter voorkoming van besmetting kan ½ gram per 100 liter per week aan het aquarium worden toegevoegd.

Ververs het water regelmatig. Ontsmet accessoires en nieuw aangekochte planten gedurende 15 minuten in een emmer leidingwater (5 liter) met 1 gram Halamid-d.

Waarschuwing

Het gebruik van Halamid-d in de aangegeven doseringen en frequentie is niet schadelijk voor planten en vissen. Halamid-d (en desinfectie in het algemeen) kan tijdelijk het biologisch evenwicht in vijverwater verstoren. Om dit versneld te herstellen zijn bacteriecultures in de handel (vijver- en aquariumspecialisten en tuincentra).

Sommige aquaria hebben onberekenbare chemische structuren door bijvoorbeeld de aanwezige mineralen en de zuurgraad van het water. Van invloed zijn de mate van verversing van het water en het gebruik van preparaten, filtermedia etc. Het is aan te raden om vóór de ontsmetting ± ¼ van het aquariumwater te vervangen door schoon leidingwater.

Observeer de vissen tijdens en na de behandeling zorgvuldig.