Veip Disinfectants | Vogelpest

Vogelpest

22/07/2016
|

Werkzaamheid Halamid t.o.v. het vogelpestvirus (Avian influenza)

Aan de Universiteit Giessen (Duitsland) zijn onderzoeken gedaan naar de werkzaamheid van Halamid t.o.v. Influenza A virus type H7N1. De testcondities waren:

  • Temperatuur 10° C.
  • Organische vervuiling: 0%, 0,3% BSA en 1% BSA + 1% schimmelextract.
  • Contacttijd: 30 minuten.
  • Concentratie Halamid: 0,1%, 0,3% en 0,5%.

De resultaten zijn positief gebleken (log 6 reductie) zelfs bij 0,1% met een hoog organisch vervuilingsgehalte.

Samenvatting van het rapport:

Zelfs een 0,1% concentratie van Halamid is in staat om het virus te reduceren met meer dan 6 log. (99.9999%), dit bij de vermelde hoeveelheden organisch vuil en een temperatuur van 10° C”. De volledige tekst van het rapport is op aanvraag verkrijgbaar.