Veip Disinfectants | Legionella

Legionella

22/07/2016
|

Legionella besmettingen

Douches en andere watersystemen kunnen een bron zijn van legionella besmettingen. Legionellabacteriën kunnen (als zij ingeademd worden) tot ernstige longontsteking leiden, de zogenaamde legionellapneumonie ook wel veteranenziekte genoemd. De bacterie die de ziekte veroorzaakt, bevindt zich in zeer kleine aantallen in de grond en in het (leiding)water, echter in zulke kleine aantallen dat de bacterie geen gevaar vormt. Problemen ontstaan er echter als deze gram-negatieve bacterie de kans krijgt om zich te vermenigvuldigen. Dit kan gebeuren in water met een temperatuur tussen 25 en 55°C. Hierbij kunnen grote aantallen bereikt worden als het water langere tijd stilstaat. Doorstroming van het water voorkomt vermenigvuldiging van de bacterie. Als het water niet goed door het hele systeem kan stromen zal er water, blijven stilstaan in ‘dode hoeken’ en (na een verbouwing) afgesloten takken van het leidingsysteem. Op deze plaatsen kan verdere uitgroei van legionellabacteriën plaatsvinden. Met name koeltorens, airconditioningssystemen, whirlpools, hot tubs, drinkwaterleidingnetten en douches die weinig gebruikt worden kunnen een risico vormen. Maar ook in brandslangen kunnen legionellabacteriën aanwezig zijn. Derhalve is gebruik van brandslangen (anders dan bij brand) niet wenselijk. Moet de brandslang toch voor andere doeleinden gebruikt worden dan eerst geruime tijd (tien minuten) doorspoelen.

Legionellabeheersplan

Eigenaren van gebouwen hebben meestal een legionellabeheersplan. Daarin wordt beoordeeld of er in alle watersystemen van een gebouw groeimogelijkheden zijn voor legionellabacteriën. Dit is bijvoorbeeld het geval als de temperatuur van een boiler te laag (legionellabacteriën worden bij temperaturen boven de 60ºC gedood) staat afgesteld, als het koude water opwarmt of als er sprake is van langdurig stilstaand water. Het (laten) uitvoeren van een risico-inventarisatie, het (laten) opstellen van een beheersplan, het naleven van het beheersplan en het zo nodig periodiek nemen van watermonsters valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar van een gebouw. Vanuit de overheid wordt hierop gecontroleerd door de Inspectie Milieuhygiëne. Deze controles zullen enerzijds bestaan uit het beoordelen en de controle op het naleven van het beheersplan, anderzijds uit bacteriologische steekproeven (watermonsters en eventueel contactafdrukken van leidingen). Indien naar het oordeel van de controleur er onmiddellijk optreden vereist is omdat een systeem onveilig is (bijv. bij een watertemperatuur tussen 20 en 60°C, stagnatie, lange stilstand en vorming van biofilm) en/of een beheersplan ontbreekt, terwijl de eigenaar van een gebouw niet kan aantonen dat besmetting met legionella afwezig is, zal de Inspectie Milieuhygiëne maatregelen nemen.

Legionella bestrijding

Ter bestrijding van de legionella- bacterie in koeltorens, airconditioningssystemen, whirlpools, drinkwaterleidingnetten, douches en andere watersystemen heeft VEIP Disinfectants het product Halamid . Volgens de Europese norm EN 1276 is het desinfectiemiddel Halamid getest en effectief bevonden tegen Legionella pneumophila. De testcondities waren de volgende:

  • contacttijd: 60 minuten en 24 uur.
  • temperatuur: 30 °C.
  • waterhardheid: 375 mg/kg CaCO3.
  • organische vervuiling: 0,5% schimmel extract.

Halamid gaf bij een concentratie van 0,04% met een contacttijd van 24 uur een (Kolonie Vormende Eenheid) KVE-reductie te zien van meer dan Log 4 (= van 100.000 naar 100 stuks). Bij een contacttijd van 60 minuten is een 0,08% (oftewel 0,8 gram Halamid per liter water) concentratie voldoende.