Veip Disinfectants | Handhygiëne

Handhygiëne

08/09/2016
|

De menselijke factor

Bij vele bedrijven heeft men de bedrijfshygiëne op vele plaatsen al tot in de puntjes geregeld. Een zwak punt blijft echter altijd nog de menselijke factor en dan vooral zijn of haar handen. Of men het nu heeft over de levensmiddelensector, de horeca, ziekenhuizen of dierenartsenpraktijken, een goede handenhygiëne is onontbeerlijk. Bij ieder microbiologisch onderzoek komt naar voren dat vrijwel iedereen beschikt over een residente en een transiënte huidflora. De residente flora is het spectrum aan micro-organismen die zich op de huid moeten bevinden want zonder kan men niet. De transiënte zijn de micro-organismen die door contact met bijvoorbeeld dieren, andere personen, deurknoppen, wc-brillen etc. op onze handen komen er uiteraard niet horen en in het ergste geval pathogeen (ziekteverwekkend) zijn. Om deze laatste groep tegen te gaan zijn de volgende maatregelen te nemen:

1) Wassen met zeep.

Zeep wordt gebruikt om alle optisch zichtbare vervuilingen te verwijderen. Op de markt zijn vele typen aanwezig die in reinigingssterkte variëren van eenvoudige huishoudzeep voor lichte vervuilingen tot garagezeep bij sterk vervuilde handen. Voorheen werd de voorkeur gegeven aan stukken zeep echter hierop blijven vuil en daardoor ook ongewenste bacteriën achter die zorgen voor overdracht (contaminatie) van vuil en ongewenste bacteriën op de volgende gebruiker. Om deze reden wordt steeds meer de voorkeur gegeven aan vloeibare handzepen.

2) Ontsmetten met een vloeibaar handdesinfectiemiddel

Het vernietigen van ongewenste micro-organismen op de handen en onderarmen met behulp van een daarvoor geschikt handdesinfectiemiddel is de laatste decennia gegroeid. Dit werd ondersteund door hygiënetesten in de landelijke dagbladen bij ijssalons, haringkramen, restaurants etc. In vrijwel ieder ziekenhuis treft men dispensers aan met een handdesinfectiemiddel. Dit handen desinfectiemiddel is vrijwel altijd op basis van een alcoholverbinding. Het voordeel hiervan is dat het werkzaam is tegen vooral bacteriën en virussen maar dan heeft het wel zijn inwerkingstijd nodig. Herhaal de desinfectie daarom als het middel snel is verdampt

3) Verwijderen van zichtbaar vuil, reinigings- en desinfectiemiddelen van de handen

Zoals beschreven vervluchtigen de alcoholische desinfectiemiddelen snel. Anders ligt het met de reinigingsmiddelen en vuilrestanten. Deze dienen uiteraard ook van de handen te worden verwijder. Hiervoor raken steeds meer de papieren handdoekjes in zwang. Deze verdienen sterk de voorkeur boven de handdoeken die al sinds jaar en dag gebruikt worden. Deze zijn echter een bron van vervuiling en een belangrijke voedingsbodem bij het overbrengen van ongewenste bacteriën. Dus zo min mogelijk gebruiken!

De cirkel van de voedselvergiftiging

De cirkel van de voedselvergiftiging.
Nog steeds 2 miljoen gevallen van ernstige voedselvergiftiging in Nederland.