Veip Disinfectants | Levensmiddelenindustrie

Levensmiddelenindustrie

22/09/2017
|

Hygiëne van levensbelang

In de levensmiddelenindustrie is goede hygiëne een eerste vereiste. Sinds 14 december 1995 is de warenwet regeling “Hygiëne van Levensmiddelen” van kracht. Ieder bedrijf dat levensmiddelen produceert, bewerkt, verpakt, verhandelt, opslaat of vervoert, moet een systeem toepassen dat de voedselveiligheid waarborgt. Dit betekent werken met een voedselveiligheidssysteem volgens de HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points ) principes. Goed geregeld dus.

Speciale aandacht voor virussen

Toch moeten we in deze industrietak extra alert zijn voor verborgen gevaren die plotseling kunnen ontstaan. Door de internationalisering van de voedselvoorziening, gewijzigde voedingspatronen en voorkeuren, en veranderingen in de voedselbereidingen maken we vaker kans om met een grotere diversiteit aan voedselpathogene virussen in contact te komen. Virussen zijn buitenbeentjes in de (micro)biologie en worden bij voedselinfecties vaak ten onrechte over het hoofd gezien. Door het toepassen van allerlei moleculair diagnostische technieken in de levensmiddelenmicrobiologie werd in de afgelopen 5 jaar duidelijk aangetoond dat 66% van alle voedselinfecties door virussen wordt veroorzaakt. Een opmerkelijk gegeven dat onze aandacht vereist. Virussen kunnen niet groeien in levensmiddelen, ze kunnen er uitsluitend in overleven. De vermenigvuldiging vindt plaats in de lichaamscellen van de (toekomstige) gastheer.

Vervuiling door menselijke aanwezigheid

De belangrijkste bronnen van allerlei bacteriële- of schimmelcontaminatie zijn het personeel, de gebruikte materialen (inclusief verpakkingsmaterialen), de gebouwen, de apparatuur, de lucht en de grondstoffen. Van al deze mogelijke bronnen van contaminatie, kan worden gesteld dat de grootste oorzaak van infectie de mens is. Het meest vervuild is lucht afkomstig van hoofdharen, baard of snor, oksel- en schaamharen. De mens genereert ongeveer 3 miljoen deeltjes per minuut. Afhankelijk van de activiteit kan dit oplopen tot 15 miljoen deeltjes per minuut. Circa 1 op de 1000 deeltjes is microbieel besmet, hetgeen een enorme bron van microbiologische besmetting oplevert. Het afsluiten van lichaamsdelen van lucht door het gebruik van speciale kleding is essentieel maar niet afdoende. Wanneer uiterste hygiëne noodzakelijk is, dient kleding met nauwsluitende manchetten om armen en benen gebruikt te worden in combinatie met baard- en snorkapjes en haarnetjes. Ook het gedrag van de mensen is erg belangrijk. Ademen, praten, krabben, enz. hebben gevolgen voor de hygiënegraad. Handen wassen na ieder toiletbezoek is een noodzaak. Goede voorbereiding met de juiste reinigings- en desinfectiemiddelen kan veel leed besparen.