Veip Disinfectants | Drinkwater desinfectie

Drinkwater desinfectie

29/09/2017
|

Bestanddelen en kwaliteitseisen

Drinkwater bevat natuurlijke mineralen en metalen zoals koper, ijzer, seleen en chroom. Het Nederlandse drinkwater bevat geen colibacteriën en streptokokken. Als het water enigszins warm is en te lang in leidingen blijft stilstaan kunnen er legionellabacteriën in groeien die bij inademing als kleine druppeltjes, vooral via douchen of via airconditioners of luchtbevochtigers, de veteranenziekte kunnen veroorzaken. Een gezaghebbende organisatie op het gebied van drinkwater is het RIVM.

Smaak en kleur

Sinds mensenheugenis speelt chloor een belangrijke rol bij waterzuivering. Chloor doodt ziektekiemen zeer effectief maar geeft een smaak aan het water. Het heeft ook bijgedragen aan de betrouwbaarheid van drinkwater dat uit oppervlaktewater is bereid. Alternatieven zijn ozon en in toenemende mate ultraviolet licht (UV). In tachtig procent van het Nederlandse drinkwater zit (2003) helemaal geen chloor. Sommige waterleidingbedrijven gebruiken nog wel chloor bij de zuivering van oppervlaktewater, maar alleen in zeer kleine hoeveelheden. Een bedreiging voor veilig drinkwater is de bio-film. Dit is een afzetting die door bacteriën wordt veroorzaakt. Bij bacteriële verontreiniging in het waterleidingnet, die plotseling kan optreden door een leidingbreuk, is chloor tijdelijk nodig om eventuele ziekteverwekkende bacteriën te doden. In dat geval gaat het om zeer kleine doses, die absoluut niet schadelijk zijn voor de gezondheid.

Kalk

In water zit kalk. Dit is in de ene regio meer dan in de andere, wat komt door het soort water dat gebruikt wordt om het drinkwater te maken. Als er veel kalk in het water zit spreekt men van hard water, anders is het zacht water. Hoewel kalk de smaak kan beïnvloeden, is het niet schadelijk voor de gezondheid. Hard water heeft een paar nadelen. Bij verwarming van water geldt: hoe harder het water hoe meer kalkaanslag er ontstaat. Bijvoorbeeld op kranen of douchetegels, maar ook op verwarmingselementen van de wasmachine, boiler of waterkoker. Dat laatste is nadelig voor het energieverbruik en de levensduur van die apparaten. Ketelsteen in de fluitketel is ook kalk. Met hard water is er ook meer wasmiddel nodig. Vanwege al deze nadelen hebben de betreffende waterleidingbedrijven maatregelen genomen om zachter water te leveren.

Controle

Alle partijen die betrokken zijn bij de levering van leidingwater in Nederland moeten het regelmatig onderzoeken. Dit zijn de waterleidingbedrijven, eigenaren van collectieve watervoorzieningen en eigenaren van grote collectieve leidingnetten, zoals ziekenhuizen, kazernes en campings. De resultaten van deze onderzoeken moeten voor iedereen beschikbaar zijn. VROM maakt jaarlijks een landelijk rapport over de kwaliteit van drinkwater in Nederland.

Calamiteiten

In de wereld komen natuurrampen voor, die waterleiding netwerken kunnen beschadigen en zodoende zorgen voor het ontbreken van veilig drinkwater. Overstromingen, aardbevingen, vulkanische uitbarstingen, maar ook oorlogen kunnen de drinkwatervoorziening ernstig verstoren. In die gevallen zal men tijdelijke oplossingen moeten bedenken, bijvoorbeeld het filtreren van oppervlaktewater en het desinfecteren ervan. De meest gebruikte middelen zijn Chloramine-t en natriumdichloorisocyanuraat. De tweede (ook wel: NaDCC of Actisan) is bekend als zwembad chloor dat uitstekend zijn werk doet als drinkwater desinfectans mits in de juiste dosering toegepast en soms geneutraliseerd wordt vóór consumptie.

Chloramine-t is een milder preparaat en daardoor minder agressief en belangrijk: laat nagenoeg geen smaak achter in het gedesinfecteerde water. Chloorpreparaten zijn halogenen hetgeen wil zeggen dat ze een verbrandingsreactie met organisch materiaal aangaan. De belangrijkste ziekteverwekkers zijn bacteriën en virussen, die worden snel en effectief vernietigd. Residuen worden snel afgebroken door het milieu en ons lichaam heeft weinig moeite met chloor zolang het niet overmatig wordt gedoseerd en zo nodig geneutraliseerd met natriumthiosulfaat.

VEIP is in Europees kader bezig met toelatingen voor Chloramine-t en NaDCC voor drinkwatertoepassingen in de wereld.