Veip Disinfectants | Witboek over hygiëne gepubliceerd

Witboek over hygiëne gepubliceerd

26/09/2019
|

Vanuit een groep experts van het International Scientific Forum on Home Hygiene (IFH) is een witboek opgesteld over het belang van hygiëne, thuis en in het dagelijks leven. Beargumenteerd wordt waarom doelgerichte hygiëne van cruciaal belang is in de aanpak van het groeiende probleem van antibioticaresistentie. Er zal een ingrijpende gedragsverandering moeten plaatsvinden in het grote publiek, om dit te realiseren. Hoe krijgen we dit het beste voor elkaar? Welke partijen hebben hierin een rol? Duidelijk is dat consumenten een eenduidige, heldere boodschap nodig hebben over het belang van hygiëne. Het rapport gaat dan ook in op veelvoorkomende misvattingen, zoals de gedachte dat we ‘te schoon’ zouden zijn. Tot slot geeft het rapport haalbare aanbevelingen en oproepen tot actie om doelgerichte hygiëne, thuis en in het dagelijks leven, te kunnen realiseren. Het witboek zal uitgebreid worden besproken tijdens het Hygiëneforum in 2019.  Lees meer >>>