Wat kan ik doen tegen kattenurine in huis?
Kattenurine stinkt door stoffen die de kat zelf afscheidt en doordat urine een voedingsbodem is voor bacteriën, die vervolgens onaangename geuren veroorzaken. Er is maar een echte oplossing: eerst de zichtbare vervuiling wegnemen met een sterk reinigingsmiddel en borstelen. Vervolgens het vuile water wegnemen en met een sterk zure reiniger (bijvoorbeeld Texarin) de niet zichtbare urinerestanten oplossen en wegnemen. Tenslotte naspoelen met schoon water en laten drogen.

 

Is Halamid ook werkzaam tegen schimmelsporen?
Neen. Het doodt wel schimmels, echter alleen in hoge concentraties en pas na geruime tijd. De Nederlandse toelating van Halamid voorziet derhalve niet in het “afdoden” van schimmels. Over het algemeen zijn quaternaire ammoniumverbindingen (quats), bijvoorbeeld Halapur schimmeldodend. Tenslotte: de Nederlandse wetgeving maakt geen onderscheidt in schimmels en schimmelsporen.

 

Is Actisan-5L i.v.m. corrosie een geschikt middel op RVS-apparaten?
Ja, Actisan-5L kan worden toegepast ook op RVS-materialen, net als plastics, geverfde oppervlakken, etc. RVS bevat ook ijzer en zal dus altijd gevoelig blijven voor een corrosieve stof als Actisan-5L door het zuurstof atoom dat een reactie wil aangaan met het ijzer (roest). Let dus goed op de maximale inwerkingsduur van 20 minuten. Daarna de oppervlakken goed afspoelen.

 

Wat zijn jullie prijzen?
Stuur uw e-mail adres en vermelding om welke producten het gaat en wij informeren u binnen een werkdag.

 

Per 5 liter water wil ik een oplossing van 300 of 1.000 ppm Actisan-5L. Hoeveel Actisan-5L tabletten heb ik dan nodig?
Een tablet bevat 1,5 gram actief chloor, 1 tablet op 1 liter levert dus 1500 ppm (parts per million) op. U vraagt naar 300 ppm en 1000 ppm: dit betekent resp. 1 tablet op 5 liter water en 4 tabletten op 6 liter water.

 

Hoe moet ik Halamid opslaan?
Droog, koel en donker. De wet schrijft per bedrijfstak voor hoe gevaarlijke stoffen, waaronder desinfectiemiddelen vallen, opgeslagen dienen te worden. Sla desinfectiemiddelen niet op naast eet- en drinkwaren. Grote hoeveelheden dienen op een lekbak te staan. Sla zuren en alkali altijd gescheiden op.

 

Wij zijn op zoek naar een effectief bactericide/sporicide/virucide middel om de dunktank mee te kunnen vullen. Het ideale middel is niet corrosief en minimaal één etmaal stabiel aangezien het enige tijd in de dunktank moet blijven staan?
Voor het desinfecteren van een dunktank is Halamid zeer geschikt, omdat het na gebruik zeer makkelijk afspoelbaar is (vergelijk de hechting van bijvoorbeeld een quat), niet giftig is (vergelijk aldehydes) en omdat het langdurig werkzaam is. Het middel is niet sporicide. Het is echter de vraag of dat nodig is voor uw toepassing.

 

Hoe kan ik op een eenvoudige wijze het aantal bacteriën in water testen?
Er bestaat maar 1 methode, die werkelijk kiemgetallen meet en betaalbaar is. Wij adviseren u een broedstoofje aan te schaffen en een doos a 10 dipslides. De dipslides worden in de vloeistof gedompeld en vervolgens in de broedstoof geplaatst. Voor het meten van bacteriën wordt de dipslide op 27 tot 30 graden Celsius gedurende minimaal 24 en maximaal 48 uur bewaard. Vervolgens kunt u het aantal kolonies van bacteriën tellen. Dit is dus wel een relatief getal want u zal dit vergelijken met een norm die u uzelf oplegt, bijvoorbeeld in de diersector is meer dan 500 kolonies per 10 cm2 het maximum, daarboven is er sprake van een onacceptabele besmetting. In de foodsector zou een norm van 300 kolonies per 10 cm2 kunnen gelden.

 

Kan ik direct via VEIP Disinfectants producten bestellen?
VEIP Disinfectants is fabrikant en importeur. Wij leveren uitsluitend aan de handel en grootverbruikers. Wel kunnen wij u helpen met het vinden van een verkooppunt voor het door u gewenste artikel.

 

Heeft u een reinigingsprotocol voor een dierenkliniek?
Ja, die kunt u bij ons bestellen per telefoon of e-mail. We hebben ook per sector een hygiëne kaart, waarin de frequentie en de te gebruiken producten overzichtelijk staan vermeld. Wij raden u echter aan ons toch even te bellen om te bezien of er sprake is van een standaard situatie of dat er met bijzondere omstandigheden rekening moet worden gehouden.

 

Wij zijn op zoek naar een desinfectiemiddel dat geen (giftige) dampen produceert, biologisch afbreekbaar is, geen lange inwerkingsduur nodig heeft, zowel bacteriën als virussen dood en handig in gebruik is?
Het middel dat ideaal is in alle omstandigheden bestaat niet. Er zijn altijd wel mitsen en maren per product in diverse omstandigheden. In geval van bactericide en virucide adviseren wij een oxiderend middel, zoals chloor of waterstofperoxide. Dit voldoet ook aan de wettelijke eis van biologische afbreekbaarheid en het voorkomen van giftige gassen (opm: chloor kan giftige dampen veroorzaken als het in contact komt met zuren. Voorkom dit dus te allen tijde). De handigheid van chloortabletten in verband met een nauwkeurige dosering hoeven we niet toe te lichten. Conclusie: wij adviseren u Actisan-5L chloortabletten.

 

Is er binnen jullie bedrijf informatie beschikbaar over de werking en de werkende bestandsdelen van zeep?
Ja, zeep is een zogenaamd detergent. Een reinigingsmiddel bestaat maar voor een deel uit zeep. Het zeepbestanddeel in een reinigingsmiddel lost het vuil op en houdt het in de oplossing. Dit zeepbestanddeel kan een elektrische lading hebben, waardoor de hechting aan oppervlakken sterker wordt. Deze lading kan negatief maar ook positief zijn. Deze eigenschap is van belang voor de keuze van het desinfectiemiddel dat daarna op het oppervlak gebruikt gaat worden.

 

Ik heb in mijn cattery een schimmel of staphylococcen infectie. Ik zag dat jullie middel Acticid hiervoor een geschikt middel is. Kan ik dat veilig gebruiken in het bijzijn van dieren?
Acticid is inderdaad geschikt voor het bestrijden van schimmels en bacteriën. Echter desinfecteren in bijzijn van dieren is niet aan te raden. Acticid is 80% alcohol en dit kan zeker door het versprayen ervan irriterend zijn voor de ogen. Zorg er ook voor dat de te desinfecteren oppervlakken vooraf goed gereinigd zijn.

 

Welk ontsmettingsmiddel heb je nodig voor het reinigen en desinfecteren van vogelkooien?
Reiniging en desinfectie zijn twee verschillende zaken. Eerst de kooi droog schoonmaken met een borstel. Vervolgens met een neutraal middel grondig reinigen en naspoelen. De derde stap is het desinfecteren. Dit doet u bij voorkeur met een 1% oplossing van Halamid-d. Dit kan u simpel op de oppervlakken en tralies aanbrengen met een plantenspuit. Laat het 20 minuten inwerken en daarna naspoelen.

 

Onze twee honden doen hun behoeften meestal thuis achter op de plaats. De plaats is bestraat. Is het zinvol om hier Halamid-d te gebruiken en hoe vaak?
Halamid-d is een desinfectiemiddel en geen reinigingsmiddel. Als u de plaats schoon wilt hebben adviseren wij een alkalisch reinigingsmiddel (bijvoorbeeld Halorein). Door middel van inwerking en gebruikmaking van een grove bezem zal u de restanten van de hondenpoep moeten kunnen verwijderen. In principe is desinfectie niet nodig, tenzij er sprake is van een aandoening of een dierziekte. Een andere reden om te desinfecteren kan zijn als er sprake is van stank, die steeds terugkomt. Bacteriën groeien snel in de poeprestanten die achterblijven in de grove poriën van tegels of straatwerk. Na reiniging kan u een Halamid-d oplossing aanbrengen op de betreffende plekken en deze 20 minuten laten inwerken. Daarna met een tuinslang afspuiten.

 

Ik ben op zoek naar een desinfectiemiddel tegen Bacillus Cereus-sporen. Welk middel moet ik gebruiken, met welke concentratie en inwerkingstijd?
Er bestaan maar weinig middelen, die zijn toegelaten als sporen dodend. Formaldehydegas is sporicide, echter tevens kankerverwekkend. Wat wij adviseren is het gebruik van Halapur.

 

Ik heb in mijn tuin een rond zwembad met een doorsnede van 2,7 meter. De hoogte van het water bedraagt 76 cm. Hoeveel Actisan-5L tabletten moeten hierin?
In geval van zwemwater desinfectie of –conservering zijn er verschillende zaken, die u in de gaten moet houden. Dit zijn het actief chloorgehalte, zuurgraad van het water, vervuilingsgraad, verkleuring van het water. Alle informatie en hoe dit te controleren staat in onze handleiding voor Actisan-5L in zwembaden.

 

Onlangs hebben wij Halamid-d gekocht voor het ontsmetten van dierenverblijven. Een aantal dieren heeft namelijk een zeer besmettelijke schimmelaandoening. Bij de beschrijving van Halamid worden schimmels niet genoemd. Is Halamid-d kiemdodend en werkzaam tegen schimmels?
De toelating van Halamid-d voorziet niet in het doden van schimmels. De concentratie van Halamid-d zou voor die bepaalde schimmelsoorten tenminste 5% moeten bedragen en dus te hoog worden. Effectief schimmeldodend is Halapur op basis van een quaternaire ammoniumverbinding. Belangrijkste is echter dat de dieren zelf behandeld worden door de dierenarts.

 

Heeft u ook controlesystemen voor nat reinigen en desinfecteren in de levensmiddelenbranche? Bijvoorbeeld testen voor de controle op micro-organismen, oppervlakken/machines/lucht en residuen desinfectiemiddel?
Er zijn in principe twee testen die u kunt gebruiken. De ene meet het gehalte aan eiwitten die zijn achtergebleven na reiniging en desinfectie op een oppervlak en geeft daarmee een indicatie van de voedselbron voor bacteriën en dus de kans dat bacteriën gaan groeien. De andere methode meet het daadwerkelijk kiemgetal, dus de aanwezigheid van micro-organismen. Onze voorkeur gaat uit naar deze laatste, hoewel het 24 tot 72 uur duurt voor u het kiemgetal kunt aflezen. Voor deze laatste methode moet u een broedstoofje en een set dipslides aanschaffen. Een effectieve methode om residuen van een desinfectiemiddel te meten is door gebruik te maken van teststrookjes. Deze zijn in de handel zowel voor het meten van actief chloor maar voor het meten van quats. Maak het te meten oppervlak vochtig met schoon water (dit water mag beslist geen chemicaliën bevatten) en leg het strookje in dit vocht. Verkleuring bewijst dat er residuen van een desinfectiemiddel aanwezig zijn.

 

Ik heb nog 100 spaarpunten voor het textielspaarplan, kan ik deze nog opsturen?
VEIP Disinfectants heeft in het verleden diverse spaaracties gevoerd. Omdat we veel trouwe klanten hebben is besloten om klanten die spaarkaarten inleveren van een beëindigde actie toch tegemoet te komen.

 

Ik wil graag uitgebreide info over hoe uw product wordt opgenomen in het milieu?
Alle milieu informatie staat in het veiligheidsinformatieblad per product . Desinfectiemiddelen moeten binnen 21 dagen tenminste voor 80% door het natuurlijk milieu zijn afgebroken. Alle VEIP Disinfectants producten voldoen tenminste aan deze eis. Hoe dit proces verloopt is afhankelijk van de actieve component. Wij willen u graag nader informeren indien u aangeeft om welke component het gaat.

 

Hoe lang duurt het eer alle bacteriën gedood zijn als chloortabletten gebruikt worden in een emmer water en de vloer daarmee gespoeld is?
Desinfectie staat niet garant voor het doden van ALLE bacteriën. Desinfectie brengt het kiemgetal dusdanig naar beneden dat er logischerwijze geen gevaar voor besmetting bestaat. Het doden van bacteriën gaat snel, zeker als er vooraf goed is gereinigd. Meestal is dat binnen 5 tot 10 minuten. Soms adviseren wij de desinfectie oplossing langer te laten inwerken afhankelijk van de toepassing.

 

Heeft u in uw programma eenvoudige doseer apparatuur waarmee reinigings-/desinfectiemiddelen aan water kunnen worden toegevoegd?
We hebben diverse eenvoudige middelen voor deze toepassingen. Doseer-pompen voor cans.

 

Wij moeten een werkstuk maken over hygiëne in scholen e.d. Kunt u ons daarvoor een hygiënekaart leveren?
Van diverse sectoren hebben wij hygiënekaarten. We kunnen hygiënekaarten op maat maken. Tevens kunnen wij u voorzien van de nodige kennis over hygiëne in verschillende sectoren.

 

Kunt u mij dealeradressen geven?
U kunt ons tijdens kantooruren bellen of een e-mail sturen.

 

Ik ben op zoek naar een monster Halapur vloeibaar, heeft u dat voor mij?
Op verzoek stellen wij monsters van onze producten ter beschikking.

 

Ik wil u vragen welke stoffen er in uw 250 ml. flacon Actisept Plus voorkomen?
De ingrediënten van onze producten staan vermeld op het veiligheidsinformatieblad, productinformatieblad en in geval van Actisept Plus ook op de verpakking.

 

Kan Halamid-d ook gebruikt worden tegen bloedluis in een privé-kippenhok?
Neen, Halamid-d is een desinfectiemiddel, hetgeen wil zeggen dat het bacteriën, virussen, gisten en of schimmels kan vernietigen. Bloedluis is een ongedierte, daarvoor zijn anderen middelen in de handel. Zoek op internet naar “insecticiden” of “pesticiden”.

 

Zouden wij voor onze kattenshow weer ontsmettingsmiddelen als Halamid-d, Acticid en Actisept Plus van u kunnen krijgen?
VEIP Disinfectants stelt onder bepaalde voorwaarden producten ter beschikking als sponsormateriaal. Deze producten worden doorgeleverd door Tommies Kiekeboe in Boskoop. De aanvraag voor sponsormateriaal doet u bij ons.

 

In onze manege zijn de gangpaden erg glad geworden waarschijnlijk door de jarenlange inwerking van vuil. Wat is uw advies hiervoor?
Ervan uitgaande dat dit voedings- en mestrestanten zijn en de vloer beton, tegels of klinkers zijn dan adviseren wij u een sterk alkalisch reinigingsmiddel. Wij hebben Vuilbreker in ons assortiment dat 50% natriumhydroxide bevat. Eerst zoveel mogelijk vuil droog verwijderen met een bezem. Maak de vloeren nat en laat deze 20 minuten inweken. Verwijder weer zoveel mogelijk vuil met een bezem. Doseer volgens voorschrift het reinigingsmiddel en breng de oplossing aan met een gieter. Laat het middel goed inwerken op de vloer gedurende 20 minuten, evt. tussentijds borstelen. Tenslotte de vloer afspuiten met water, evt. met hoge druk spuit. Nu moet de vloer schoon zijn.

 

Heeft u een desinfectiemiddel wat is toegelaten voor veewagens? Is Halamid-d hiervoor het goede middel?
Officieel heet deze toepassing: “transportmiddelen voor dieren”. Wij hebben twee toegelaten middelen: te weten Halamid-d en Actisan-5L. Halamid-d in poedervorm werkt wat milder en langer door. Actisan-5L in tabletvorm is feller en kortstondiger.

 

Door de niesziekte van mijn katten, wil ik het hele huis ontsmetten. Is Halamid-d hiervoor het goede middel?
Niesziekte kan zowel een virus als een bacterie als veroorzaker hebben. Halamid-d is virucide en bactericide en dus geschikt om de omgeving van de kat te ontsmetten. Denk aan drinkbakje, kattenbak, etc. Halamid-d is geen geneesmiddel dus voor de behandeling van de kat adviseren wij u de dierenarts te consulteren.

 

Ik ben in het bezit van een mobiele tapinstallatie welke regelmatig wordt verhuurd. Hoe kan ik dit apparaat het beste schoonhouden?
Voor de reiniging adviseren wij u een laag schuimend middel te gebruiken: een speciaalreiniger. De oplossing aanmaken en de leidingen volzetten met deze oplossing gedurende 20 minuten. Daarna doorspoelen met schoon water. Vervolgens de leidingen vol zetten met een Halamid oplossing gedurende wederom 20 minuten. Tot slot grondig naspoelen met schoon water.

 

Ik werk in een dierenasiel en zoek nu desinfectiemiddelen die niet schadelijk zijn in het bijzijn van dieren?
Het is nooit een aanrader om chemicaliën te gebruiken in het bijzijn van dieren. Als het door omstandigheden niet anders kan, wees dan zeer voorzichtig in het aanbrengen van het desinfectiemiddel en vervolgens het verwijderen ervan. Halamid-d is een mild desinfectiemiddel en redelijk ongevaarlijk voor mens en dier, mits in de juiste dosering aangemaakt.

 

Kan ik de leidingen van het drinkwatersysteem schoonhouden met Halamid-d terwijl de dieren nog steeds dit water drinken? Zo ja wat is dan de adviesdosering?
Neen, dit kan niet. Wereldwijd wordt Halamid gebruikt voor drinkwater desinfectie, maar in Nederland is dit wettelijk niet toegestaan.

 

Werkt Halamid-d ook tegen algen in drinkwater?
Halamid-d is niet het ideale middel tegen algen. Hiervoor adviseren wij het middel Actisan-5L dat ook is toegelaten als desinfectiemiddel voor zwembaden. Algen kunnen zeer hinderlijk zijn in open water reservoirs en Actisan-5L bestrijdt deze effectief.

 

Kunt u vertellen aan welke normen en eisen reinigingsproducten en desinfectiemiddelen bij gebruik in een HACCP-proces moeten voldoen?
Onze desinfectiemiddelen voldoen aan alle wettelijke normen en verplichtingen dus ook aan HACCP. HACCP processen kunnen echter verschillen van bedrijfstak tot bedrijfstak en ook kunnen hierin Arbo-normen zijn verwerkt. Het kunnen Arbo-normen zijn die het gebruik van een bepaald actief bestanddeel adviseert of juist afraadt. Kijk op het veiligheidsinformatieblad of deze actieve bestanddelen voorkomen in de resp. producten.

 

Is de desinfectie-alcohol die jullie verkopen goedgekeurd en heeft deze een toelatingsnummer?
Onze desinfectiemiddelen Acticid en Actisept Plus zijn wettelijk toegelaten, echter hebben ze geen toelatingsnummer. De Nederlandse wetgeving kent geen toelatingsnummers voor ethanol producten. Wellicht gaat dit in de toekomst nog komen. VEIP Disinfectants beschikt over een toelatingsbrief van de Keuringsdienst van Waren. Overigens valt Actisept Plus, bedoelt voor het desinfecteren van de huid en hand, onder het zg. ‘cosmeticabesluit’ en niet onder de bestrijdingsmiddelenwet.

 

Kan ik Halamid-d gebruiken om de watertank van mijn zeilboot (500 liter) te ontsmetten?

Het water wordt gebruikt voor het douchen. Halamid-d heeft hiervoor geen toelating in Nederland. Wereldwijd wordt Halamid wel gebruikt voor desinfectie van drinkwater, waar een besmetting wordt vermoed of een calamiteit heeft plaatsgevonden. In noodgevallen of als u een besmetting vermoed adviseren wij u 20 gram Halamid te doseren in een watertank van 500 liter.

 

Bij de bestrijding van het PCV2-virus in de varkenshouderij zou desinfectie een belangrijke rol kunnen spelen. In de literatuur wordt alleen een in Nederland niet toegelaten middel genoemd. Het betreft een naaktvirus. Is Halamid-d hiervoor ook geschikt?
Halamid is niet getest op werkzaamheid tegen Porcine Circovirus 2. Wel is het een onderdeel van de groep Parvovirussen, waartegen Halamid effectief blijkt. Halamid is een halogeen en bestrijd micro-organismen door het aangaan van een onomkeerbare verbrandingsreactie met organisch materiaal.

 

Hoe controleer ik op een goede manier de hygiëne van de handen van onze medewerkers?
Vaak worden besmettingen via de handen overgebracht. Het wassen en desinfecteren van de handen is daarom van groot belang. Bovendien blijkt uit de praktijk dat het effectief desinfecteren van de huid niet eenvoudig is omdat het microscopisch beschouwd een maanlandschap is. Het is daarom van groot belang erop toe te zien dat medewerkers hun handen wassen na de lunch, na toiletgang, etc. steeds wanneer contaminatie kan hebben plaatsgehad. Een effectieve methode om de hygiëne van de handen te testen is het gebruik maken van dipslides en een broedstoof. De dipslide wordt op de handpalm of handrug gedrukt en vervolgens in een broedstoof bewaard op een temperatuur tussen de 27 en 30 graden Celsius gedurende 24 tot maximaal 48 uur. Dan kunt u het aantal kolonies van bacteriën tellen. Dit is dus wel een relatief getal want u zal dit vergelijken met een norm die u uzelf oplegt, bijvoorbeeld in de diersector is meer dan 500 kolonies per 10 cm2 het maximum, daarboven is er sprake van een onacceptabele besmetting. In de foodsector zou een norm van 300 kolonies per 10 cm2 kunnen gelden. Vingertoppen, nagels en nagelriemen zijn vaak het meest besmet.

 

Wat is het vershil tussen Halamid en Halamid-d?
Kort na de 2e Wereldoorlog kwam VEIP in samenwerking met Akzo Nobel tot de conclusie dat men met de grondstof natrium-para-tolueensulfonchlooramide een uniek desinfectiemiddel in handen had. Uniek qua samenstelling en qua werkzaamheid. Met deze verbinding kon men niet alleen de levensmiddelenmarkt bedienen maar ook bijvoorbeeld de zorgsector en de intensieve veehouderij. De wettelijke toelating in het kader van de Bestrijdingsmiddelenwet van 1962 was dermate uitgebreid dat niet alles op de verpakking vermeld kon worden. Daarnaast zijn uiteraard gegevens die voor een boer van belang zijn weer anders als die voor bijvoorbeeld een slager. Om deze reden werden de benamingen Halamid (wettelijk toegelaten onder nr. 8242 N) en Halamid-d (wettelijk toegelaten onder nr. 8241 N) in het leven geroepen. De stof is exact dezelfde. De toelatingstekst is anders.
Specificaties
* Halamid is bestemd voor de levensmiddelen- en institutionele sector.
* Halamid-d voor alles met dieren te maken heeft.

 

Is Halamid-d te gebruiken voor mijn vissenbak?
Ja, de bak eerst goed reinigen met een neutrale reiniger of als er kalkaanslag aanwezig is met een zure reiniger (Texarin). Daarna de bak met een Halamid-d oplossing van 1% desinfecteren en naspoelen. De bak is nu gereed voor hergebruik. Vergeet niet het bodemmateriaal en alle objecten in het aquarium ook te reinigen en te desinfecteren voor hergebruik. Bodemmateriaal eerst goed doorspoelen zodat het meeste organisch materiaal weg is. Daarna dit materiaal in een bak met 1% Halamid-d gedurende een uur laten staan. Vervolgens weer doorspoelen met schoon water. Waterplanten gedurende 15 minuten in een emmer water van 5 liter waaraan 1 gram Halamid-d is toegevoegd. Indien er geen gelegenheid is de bak te legen is het mogelijk aan het aquariumwater een hoeveelheid Halamid-d toe voegen van 0,5 gram per 50 liter. Los de Halamid-d eerst op alvorens het aan het aquarium toe te voegen.

 

Wij hebben een boot met een drinkwatertank van 250 liter, na het opslagseizoen zit er aanslag in de watertank. Hoe kan ik dit schoonmaken?
Is het een kalkaanslag of roest, dan dient u te reinigen met een zure reiniger zoals Texarin. Is de verontreiniging organisch (bijvoorbeeld algen) dan moet u reinigen met een alkalische reiniger zoals Halorein of Vuilbreker of een allesreiniger die de supermarkten verkopen.
Dus eerst goed reinigen en daarna eventueel desinfecteren met een desinfectiemiddel zoals Halamid of Actisan Plus. De tank vóór het vullen met drinkwater grondig naspoelen.