Acticid

Acticid is een doeltreffend desinfectiemiddel op basis van 76% gedenatureerde ethanol (alcohol). Het kan worden toegepast voor de desinfectie van de handen en huid en kleine oppervlakken (zoals deurknoppen, laarzen en toiletbrillen) in bijvoorbeeld de voedingsmiddelensector, gezondheidszorg, cosmetische- en veterinaire sector. Het kan overal ingezet worden om af te rekenen met ongewenste micro-organismen. Acticid is gemakkelijk in gebruik: sprayen, laten drogen, klaar! Naspoelen is niet nodig.

De werkzaamheid wordt gegarandeerd door het hoge percentage ethanol, dat zijn effectiviteit heeft bewezen ten aanzien van virussen, bacteriën, schimmels en gisten. Acticid zorgt ervoor dat het micro-organisme onherstelbaar wordt beschadigd (de ethanol zorgt ervoor dat het eiwit van het organisme coaguleert (stollingsreactie). Resistentie vorming is daardoor niet mogelijk. Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Leverbaar in 500 ml sprayflacon en 5 liter navulverpakking.

Effectief tegen virussen, bacteriën, schimmels en gisten

Resistentievorming is niet mogelijk

Geschikt voor vele kleine oppervlakken, handen en huid

Laat geen residuen achter

Actueel WG/GA van het middel Acticid, 14021 N
4 februari 2022

A.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van:
Bacteriën (exclusief mycobacteriën en bacteriesporen), gisten, schimmels en omkapselde virussen*
voor hygiënische handdesinfectie en op blijvend intacte huidoppervlakken.

Bacteriën (exclusief mycobacteriën en bacteriesporen), gisten, schimmels en virussen (omkapselde
en niet-omkapselde)* op
• Oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen;
• Oppervlakken (incl. gebruiksvoorwerpen) voor de cosmetische en (para-)medische behandeling
van mensen;
• Oppervlakken (incl. gebruiksvoorwerpen) voor de cosmetische en veterinaire behandeling van
dieren;
• Oppervlakken (incl. apparaten en materialen) welke in contact komen met eet- en drinkwaren
(incl. diervoeders) en de grondstoffen hiervoor, echter met uitzondering van
melkwinningsapparatuur op de boerderij.

De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden.

Het middel is bestemd voor professioneel en niet-professioneel gebruik.

*Een volledige virusclaim is gedefinieerd in EN14885. Tegen welke virussen dit middel werkzaam is, is
te vinden op www.ctgb.nl onder ‘uitleg virusclaim’.

B.
GEBRUIKSAANWIJZING

Desinfectie van handen en de huid
Het middel alleen gebruiken wanneer handdesinfectie noodzakelijk is, niet voor handreiniging.

Het middel is alleen bestemd voor desinfectie van de blijvend intacte huid, d.w.z. huid die na
desinfectie niet geopend of doorboord zal worden.

Voor desinfectie van beide handen, 3 ml middel in de holte van een hand gieten of sprayen en de
handen in elkaar wrijven gedurende minimaal 30 seconden.

Bij de huid, de te desinfecteren huid eerst reinigen en goed afdrogen. Het middel op de te
behandelen huid aanbrengen door middel van sprayen of met bijvoorbeeld watten of een
celstofdepper. Zoveel aanbrengen, dat de behandelde huid gedurende minimaal 30 seconden
vochtig blijft. Vervolgens de huid laten drogen.

Dosering: 3 ml voor beide handen
Minimale inwerktijd: 30 seconden

Desinfectie van oppervlakken
Het middel kan sommige materialen (bepaalde kunststoffen, coatings, verf) aantasten. Geadviseerd
wordt het middel vooraf op een niet zichtbare plaats te testen op mogelijke aantasting. Het middel
kan zowel binnen als buiten gebruikt worden. Zorg bij binnengebruik in kleine ruimten voor
voldoende ventilatie. Het middel niet in contact laten komen met onder spanning staande
elektrische onderdelen. Het te desinfecteren oppervlak of gebruiksvoorwerp vooraf reinigen met
warm water en een daartoe geschikt schoonmaakmiddel. Het gereinigde oppervlak afspoelen met
schoon water en droog maken.

Toepassing
Het middel is een gebruiksklare vloeistof. Spray, zo nodig met tussenpozen meerdere malen, zoveel
Acticid op het te desinfecteren oppervlak of voorwerp, dat dit gedurende de gehele inwerktijd
vochtig blijft en laat vervolgens aan de lucht drogen. Naspoelen is niet nodig.

Dosering: 10 ml middel per 0,5 m2 te behandelen oppervlak.
Minimale inwerktijd: 5 minuten.