Veip Disinfectants | Illegale desinfectiemiddelen gevaar voor volksgezondheid

Illegale desinfectiemiddelen gevaar voor volksgezondheid

27/07/2021
|
  • Nieuwsartikel Veip Corona virus.

Door de corona pandemie is de aandacht voor hygiëne gestegen. Daarmee is er meer aandacht voor het gebruik van desinfectiemiddelen voor infectiepreventie. Er blijken nog veel illegale desinfectiemiddelen in omloop te zijn. Van illegale desinfectiemiddelen is, in tegenstelling tot toegelaten desinfectiemiddelen, niet onafhankelijk vastgesteld dat deze veilig en werkzaam zijn bij gebruik. Hierdoor ontstaan schijnveiligheid en gevaarlijke situaties. De NVZ – Schoon | Hygiënisch | Duurzaam waarschuwt daarom: organisaties die illegale desinfectiemiddelen (blijven) inzetten, zetten hiermee de volksgezondheid op het spel.

In 2020 is de vraag naar desinfectiemiddelen voor handen en oppervlakken heel hard gestegen. Desondanks zijn in Nederland door de gezamenlijke inzet van overheid en bedrijfsleven geen (dreigende) tekorten aan desinfectiemiddelen ontstaan in Nederland, dus ook niet in de gezondheidszorg. De hoeveelheid toegelaten desinfectiemiddelen in 2020 bleek ruim drie keer groter dan in 2019 (bron: statistieken die de NVZ heeft verzameld).

In Nederland moeten desinfectiemiddelen worden toegelaten vóórdat deze verkocht en gebruikt mogen worden. Hiernaast is een aantal specifieke desinfectiemiddelen bij naam tijdelijk vrijgesteld per 5 maart 2021. Leveranciers van desinfectiemiddelen hebben voldoende capaciteit om toegelaten dan wel vrijgestelde desinfectiemiddelen te leveren.

“Organisaties hebben dus geen excuus meer om illegale desinfectiemiddelen in te kopen, te gebruiken of op voorraad te hebben.”

Door NVWA en ILT wordt gecontroleerd op het gebruik van legale desinfectiemiddelen. Bij constatering van illegale desinfectiemiddelen kan dit leiden tot boetes of erger.

Tips om legale desinfectiemiddelen juist in te zetten

Controleer op toelatingsnummer (format 12345N of NL/EU/SA-1234567-0000). Geen toelatingsnummer? Controleer of dit specifieke desinfectiemiddel is vrijgesteld:

a. Vrijgestelde handdesinfectiemiddelen

b. Vrijgestelde oppervlakdesinfectiemiddelen

Geen toelating of vrijstelling? Illegaal desinfectiemiddel!

Volg de aanwijzingen op het etiket strikt op. Handdesinfectiemiddel bij de ingang van het pand? Hiervoor gelden een aantal aanvullende verplichtingen.

Kijk hier voor een overzicht van deze verplichtingen.