Veip Disinfectants | Nieuws
 • 16/03/2020

  Halamid (Halamid-d) is 100% chloramine-t en is een zeer effectief desinfectiemiddel tegen het coronavirus. Het desinfecterende poeder wordt onder meer ingezet in de voedingsmiddelenindustrie en de gezondheidszorg voor het desinfecteren van vloeren, wanden en gereedschappen. Halamid-d wordt ingezet in de diersector. Halamid is een mild desinfectiemiddel met een hoge stabiliteit voor betrouwbare desinfectie resultaten. Halamid is een desinfectiemiddel dat zijn werkzaamheid ontleent aan …

 • 10/02/2020

  Het nieuws wordt de afgelopen dagen beheerst door de uitbraak van een nieuw coronavirus in China, in de regio Wuhan. Patiënten met dit virus hebben vooral koorts en luchtwegklachten. Inmiddels verblijven in Nederland ook mensen in quarantaine die recentelijk in dit gebied zijn geweest. De kans dat de besmetting ook hier in Nederland opduikt is heel reëel. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) onderzoekt op dit …

 • 26/09/2019

  Vanuit een groep experts van het International Scientific Forum on Home Hygiene (IFH) is een witboek opgesteld over het belang van hygiëne, thuis en in het dagelijks leven. Beargumenteerd wordt waarom doelgerichte hygiëne van cruciaal belang is in de aanpak van het groeiende probleem van antibioticaresistentie. Er zal een ingrijpende gedragsverandering moeten plaatsvinden in het grote publiek, om dit te realiseren. Hoe krijgen we …

 • 18/09/2019

  Veip verscheen op 8 september bij RTL Z in het programma De Barometer met het desinfectiemiddel Halamid®. De aflevering was gewijd aan duurzame producten in de chemische industrie. Bekijk de uitzending hier: https://vimeo.com/352449506

 • 17/07/2018

  Door zijn bewezen brede werkingsspectrum op alle relevante ziekteverwekkende micro-organismen* is Halamid®-d in de afgelopen ruim 70 jaar effectief gebleken voor de intensieve veehouderij, zoals rundvee, varkens, pluimvee, geiten maar ook voor vissen.   De belangrijkste redenen om voor Halamid®-d te kiezen:   Reden 1   100% betrouwbaar resultaat De effectiviteit van Halamid®-d komt door een 100% gehalte aan de stabiele werkzame stof chloramine-t. …

 • 29/09/2017

  Bestanddelen en kwaliteitseisen Drinkwater bevat natuurlijke mineralen en metalen zoals koper, ijzer, seleen en chroom. Het Nederlandse drinkwater bevat geen colibacteriën en streptokokken. Als het water enigszins warm is en te lang in leidingen blijft stilstaan kunnen er legionellabacteriën in groeien die bij inademing als kleine druppeltjes, vooral via douchen of via airconditioners of luchtbevochtigers, de veteranenziekte kunnen veroorzaken. Een gezaghebbende organisatie op het …

 • 28/09/2017

  Wettelijk kader: Halamid-d is een desinfectiemiddel met toelatingen voor dierverblijfplaatsen en transportmiddelen voor dieren. In dit kader kunt u denken aan Varkenspest maar ook Mond- en Klauwzeer, Vogelgriep (Avian Influenza) en de Ziekte van Aujeszky. Desinfectie van laarzen ressorteert onder deze toelating. Voorts is Halamid-d ook toegelaten in de akkerbouwsector op pootaardappelkisten en apparatuur ten behoeve van de selectie en teelt. Aardappelziekten zoals Bruinrot …

 • 22/09/2017

  Hygiëne van levensbelang In de levensmiddelenindustrie is goede hygiëne een eerste vereiste. Sinds 14 december 1995 is de warenwet regeling “Hygiëne van Levensmiddelen” van kracht. Ieder bedrijf dat levensmiddelen produceert, bewerkt, verpakt, verhandelt, opslaat of vervoert, moet een systeem toepassen dat de voedselveiligheid waarborgt. Dit betekent werken met een voedselveiligheidssysteem volgens de HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points ) principes. Goed geregeld dus. …

 • 08/09/2016

  De menselijke factor Bij vele bedrijven heeft men de bedrijfshygiëne op vele plaatsen al tot in de puntjes geregeld. Een zwak punt blijft echter altijd nog de menselijke factor en dan vooral zijn of haar handen. Of men het nu heeft over de levensmiddelensector, de horeca, ziekenhuizen of dierenartsenpraktijken, een goede handenhygiëne is onontbeerlijk. Bij ieder microbiologisch onderzoek komt naar voren dat vrijwel iedereen …

 • 22/07/2016

  Legionella besmettingen Douches en andere watersystemen kunnen een bron zijn van legionella besmettingen. Legionellabacteriën kunnen (als zij ingeademd worden) tot ernstige longontsteking leiden, de zogenaamde legionellapneumonie ook wel veteranenziekte genoemd. De bacterie die de ziekte veroorzaakt, bevindt zich in zeer kleine aantallen in de grond en in het (leiding)water, echter in zulke kleine aantallen dat de bacterie geen gevaar vormt. Problemen ontstaan er echter …