Veip Disinfectants | Nieuws
 • 28/09/2017

  Wettelijk kader: Halamid-d is een desinfectiemiddel met toelatingen voor dierverblijfplaatsen en transportmiddelen voor dieren. In dit kader kunt u denken aan Varkenspest maar ook Mond- en Klauwzeer, Vogelgriep (Avian Influenza) en de Ziekte van Aujeszky. Desinfectie van laarzen ressorteert onder deze toelating. Voorts is Halamid-d ook toegelaten in de akkerbouwsector op pootaardappelkisten en apparatuur ten behoeve van de selectie en teelt. Aardappelziekten zoals Bruinrot …

 • 22/09/2017

  Hygiëne van levensbelang In de levensmiddelenindustrie is goede hygiëne een eerste vereiste. Sinds 14 december 1995 is de warenwet regeling “Hygiëne van Levensmiddelen” van kracht. Ieder bedrijf dat levensmiddelen produceert, bewerkt, verpakt, verhandelt, opslaat of vervoert, moet een systeem toepassen dat de voedselveiligheid waarborgt. Dit betekent werken met een voedselveiligheidssysteem volgens de HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points ) principes. Goed geregeld dus. …

 • 08/09/2016

  De menselijke factor Bij vele bedrijven heeft men de bedrijfshygiëne op vele plaatsen al tot in de puntjes geregeld. Een zwak punt blijft echter altijd nog de menselijke factor en dan vooral zijn of haar handen. Of men het nu heeft over de levensmiddelensector, de horeca, ziekenhuizen of dierenartsenpraktijken, een goede handenhygiëne is onontbeerlijk. Bij ieder microbiologisch onderzoek komt naar voren dat vrijwel iedereen …

 • 22/07/2016

  Legionella besmettingen Douches en andere watersystemen kunnen een bron zijn van legionella besmettingen. Legionellabacteriën kunnen (als zij ingeademd worden) tot ernstige longontsteking leiden, de zogenaamde legionellapneumonie ook wel veteranenziekte genoemd. De bacterie die de ziekte veroorzaakt, bevindt zich in zeer kleine aantallen in de grond en in het (leiding)water, echter in zulke kleine aantallen dat de bacterie geen gevaar vormt. Problemen ontstaan er echter …

 • 22/07/2016

  De zin en onzin van desinfectie in de wereld van de consument in tegenstelling tot de wereld van professionele organisaties is een veel bediscussieerd onderwerp. De meningen kunnen ver uit elkaar liggen. Het is waar dat de gezonde mens die zich in een normaal hygiënisch milieu beweegt geen risico loopt op infecties. Al zou een besmetting optreden dan is het lichaam sterk genoeg deze …

 • 22/07/2016

  Door ontsmetting van het aquarium- en vijverwater met Halamid-d worden parasieten zoals Witte Stip (ichthyophthirius), Gyrodactylus, Costia, Chilodonella alsmede schimmels (Saprolegnia), algvorming en watervervuiling door bacteriën tegengegaan. Gebruiksaanwijzing Bij een pH waarde van 8 of hoger: ½ Gram per 50 liter water (‘s ochtends) van tevoren opgelost in ruim water in het aquarium doen of aan het vijverwater toevoegen. Zorg dat het water ongeveer …

 • 22/07/2016

  Werkzaamheid Halamid t.o.v. het vogelpestvirus (Avian influenza) Aan de Universiteit Giessen (Duitsland) zijn onderzoeken gedaan naar de werkzaamheid van Halamid t.o.v. Influenza A virus type H7N1. De testcondities waren: Temperatuur 10° C. Organische vervuiling: 0%, 0,3% BSA en 1% BSA + 1% schimmelextract. Contacttijd: 30 minuten. Concentratie Halamid: 0,1%, 0,3% en 0,5%. De resultaten zijn positief gebleken (log 6 reductie) zelfs bij 0,1% met …

 • 22/07/2016

  Aan welke eisen moet de waterkwaliteit in een privé zwembad voldoen? Privé zwembaden vallen niet onder de wettelijke regels die gelden voor openbare- en publieke zwemgelegenheden. Toch is het vanuit hygiënisch oogpunt en veiligheid verstandig om deze regels in acht te nemen. Water, en dus ook zwemwater, bevat van nature allerlei bacteriën, waarvan de meeste overigens onschadelijk zijn. Door in het water te zwemmen …

 • 22/07/2016

  Reiniging en desinfectie in dierverblijven Dat een goede hygiëne in dierverblijven zowel economisch als op het vlak van dierenwelzijn van groot belang is hoeven wij u waarschijnlijk niet meer te vertellen. Er zijn echter een aantal zaken waarop gelet dient te worden om de reiniging en desinfectie op een zo doeltreffend mogelijke wijze uit te voeren. Met het oog op een optimaal hygiëneresultaat moeten …

 • 22/07/2016

  In de microbiologie wordt onderscheid gemaakt tussen de begrippen steriliseren en desinfecteren. Door middel van desinfectie wordt het aantal micro-organismen terugge­drongen tot acceptabele waarden. Wat “acceptabel” is, verschilt per situatie. Volledige ontsmetting is mogelijk door te steriliseren. Steriliteit is een absoluut begrip en geeft aan dat levende micro-organismen nadien niet kunnen worden aangetoond. Waar wordt desinfectie toegepast en waarom In vrijwel alle branches wordt …