Veip Disinfectants | Nieuws
 • 22/07/2016

  De zin en onzin van desinfectie in de wereld van de consument in tegenstelling tot de wereld van professionele organisaties is een veel bediscussieerd onderwerp. De meningen kunnen ver uit elkaar liggen. Het is waar dat de gezonde mens die zich in een normaal hygiënisch milieu beweegt geen risico loopt op infecties. Al zou een besmetting optreden dan is het lichaam sterk genoeg deze …

 • 22/07/2016

  Door ontsmetting van het aquarium- en vijverwater met Halamid-d worden parasieten zoals Witte Stip (ichthyophthirius), Gyrodactylus, Costia, Chilodonella alsmede schimmels (Saprolegnia), algvorming en watervervuiling door bacteriën tegengegaan. Gebruiksaanwijzing Bij een pH waarde van 8 of hoger: ½ Gram per 50 liter water (‘s ochtends) van tevoren opgelost in ruim water in het aquarium doen of aan het vijverwater toevoegen. Zorg dat het water ongeveer …

 • 22/07/2016

  Werkzaamheid Halamid t.o.v. het vogelpestvirus (Avian influenza) Aan de Universiteit Giessen (Duitsland) zijn onderzoeken gedaan naar de werkzaamheid van Halamid t.o.v. Influenza A virus type H7N1. De testcondities waren: Temperatuur 10° C. Organische vervuiling: 0%, 0,3% BSA en 1% BSA + 1% schimmelextract. Contacttijd: 30 minuten. Concentratie Halamid: 0,1%, 0,3% en 0,5%. De resultaten zijn positief gebleken (log 6 reductie) zelfs bij 0,1% met …

 • 22/07/2016

  Aan welke eisen moet de waterkwaliteit in een privé zwembad voldoen? Privé zwembaden vallen niet onder de wettelijke regels die gelden voor openbare- en publieke zwemgelegenheden. Toch is het vanuit hygiënisch oogpunt en veiligheid verstandig om deze regels in acht te nemen. Water, en dus ook zwemwater, bevat van nature allerlei bacteriën, waarvan de meeste overigens onschadelijk zijn. Door in het water te zwemmen …

 • 22/07/2016

  Reiniging en desinfectie in dierverblijven Dat een goede hygiëne in dierverblijven zowel economisch als op het vlak van dierenwelzijn van groot belang is hoeven wij u waarschijnlijk niet meer te vertellen. Er zijn echter een aantal zaken waarop gelet dient te worden om de reiniging en desinfectie op een zo doeltreffend mogelijke wijze uit te voeren. Met het oog op een optimaal hygiëneresultaat moeten …

 • 22/07/2016

  In de microbiologie wordt onderscheid gemaakt tussen de begrippen steriliseren en desinfecteren. Door middel van desinfectie wordt het aantal micro-organismen terugge­drongen tot acceptabele waarden. Wat “acceptabel” is, verschilt per situatie. Volledige ontsmetting is mogelijk door te steriliseren. Steriliteit is een absoluut begrip en geeft aan dat levende micro-organismen nadien niet kunnen worden aangetoond. Waar wordt desinfectie toegepast en waarom In vrijwel alle branches wordt …

 • 22/07/2016

  Hygiëne op scholen Overal in onze omgeving en ook op onszelf komen virussen, bacteriën, schimmels en andere micro-organismen voor. De meeste hiervan zijn onschuldig, maar een aantal kan ziekte veroorzaken. Op plaatsen waar veel kinderen bij elkaar komen (zoals op scholen) kunnen gemakkelijk ziekteverwekkers van het ene kind op het andere worden overgedragen. Micro-organismen kunnen zich verspreiden via: de handen; de lucht (via druppels …

 • 22/07/2016

  Een veilige omgeving Steeds vaker lezen we berichten in de media over virus- of bacterie uitbraken en de angst voor epidemieën. Van de Legionellabacterie tot en met het vogelgriepvirus. Door een mobieler wordende samenleving die niet stopt bij onze landsgrenzen wordt een goede hygiëne- en desinfectie strategie steeds belangrijker. Voor de overheid leidt dit tot een betere volksgezondheid en voor bedrijven is een goede …

 • 22/06/2016

  Wat is reiniging Reiniging is het wegnemen van zichtbaar vuil. Dit is principieel iets anders dan desinfectie, waarvan het doel is micro-organismen te vernietigen. Reiniging gaat steeds vooraf aan de desinfectie en soms is desinfectie niet eens nodig. Reinigen doen we allemaal: het terras met een bezem, de vloerbedekking met een stofzuiger, de kast met een stofdoek en het aanrecht met een nat vaatdoekje. …

 • 22/02/2016

  Stankoverlast op schooltoiletten De stank wordt veroorzaakt door bacteriën, die het uitermate naar hun zin hebben. De bacteriën groeien zo goed omdat er veel vocht aanwezig is, de temperatuur altijd hoog is en er steeds voldoende voedsel wordt aangevoerd in de vorm van urine over de rand van de pot. Juist na het weekend zal de stank het ergste zijn. Deze bacteriegroei vindt plaats …